Sla navigatie over

Betaalbaar wonen voor iedereen

Veel mensen botsen vaak tegen hoge huizenprijzen. Dat pakken we aan! Want een eigen woning betekent niet alleen vrijheid, maar ook zekerheid. Daarom maken we op verschillende manieren het aankopen en renoveren van een woning goedkoper. 

Goedkoper renoveren

“Iedereen moet de kans hebben om een eigen woning te kopen of te renoveren”, zegt voorzitter Tom Ongena. “Daarom hebben zowel de Vlaamse als de federale regering concrete maatregelen genomen. Zo verlagen we de belasting op sloop en heropbouw permanent naar 6% en wordt het goedkoper voor (jonge) eigenaars om hun enige en eigen woning te slopen en heropbouwen.”

Dat is goed nieuws voor wie een huis wil renoveren, maar ook voor het klimaat: oude energieverslindende huizen kunnen gemakkelijker worden omgevormd naar nieuwe energiezuinige woningen. Een win-winsituatie dus.

In de huidige economische tijden waar bouwen en lenen voor eigen woningen steeds duurder wordt, willen wij iedereen toch de kans geven om hun woondroom gemakkelijk te realiseren.

Goedkoper kopen

Veel mensen botsen vaak op hoge huizenprijzen wanneer ze een eigen woning willen kopen. Ook dat pakken we aan!

Zo dalen de notariskosten én ook de registratiekosten bij de aankoop van een eerste woning. Dat is een duw in de rug van alle gezinnen en singles die dromen van hun eerste huis of appartement. Voor een mediaanwoning van 232.500 euro, betaal je zo 1.102,31 euro minder aan notariskosten en betaal je nog maar 6.975 euro (3 procent) registratierechten in plaats van 6 procent. 

Notariskosten dalen met 1.000 euro 

Dankzij de hervorming van het notariaat die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne doorvoerde, dalen de notariskosten aanzienlijk voor de gemiddelde gezinswoning. De tarieven worden gemoderniseerd. De excessen worden aangepakt en je zal voortaan een transparante factuur van de notariskosten krijgen. 

Deze hervorming zal ervoor zorgen dat 98% van de aankopen van een woning goedkoper wordt. Concreet: voor een mediaanwoning van 232.500 euro dalen de notariskosten met 1.102,31 euro. Goed voor een korting van gemiddeld 25% op de notariskosten. Voor woningen van 450.000 euro bedraagt het voordeel nog steeds gemiddeld 574,16 euro.  

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Dit is de belangrijkste hervorming van het notariaat van de laatste 70 jaar. We kiezen voor lagere tarieven, meer transparantie en rechtszekerheid, betere voorwaarden voor startende ondernemers en een modern statuut. De notariskosten voor de gezinswoning dalen met gemiddeld 1.000 euro. De nieuwe tarieven zullen op 1 januari 2023 in werking treden.” 

Verlaging registratierechten

Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal nog maar 3% in plaats van 6% registratierechten op die aankoop moeten betalen. Dat besliste de Vlaams regering op aangeven van de liberalen. Naast die daling voor gezinswoningen, is er nog een scherpere verlaging voor wie kiest voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief van de registratierechten al verlaagd naar vijf procent. Dat zal nu verder dalen naar amper 1% om zo de energetische renovaties de noodzakelijke impuls te geven. 

“De vorige Vlaamse regeringen hebben de registratierechten al verlaagd van 10% naar 6%. Nu beslist die regering om het tarief nog verder te laten dalen naar 3%, en zelfs amper 1% wanneer je een grondige energetische renovatie doorvoert. Starters en jonge gezinnen worden zo verder ondersteund bij de aankoop van een woning”, aldus Vlaams viceminister-president Bart Somers.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren